Seminar në Universitetin e Shkodrës Luigj Gurakuqi

Seminari  po afron (20-21.4.2021) në Universitetin e Shkodrës Luigj Gurakuqi. Partneret kane filluar marketingun e seminarit dhe ftesat e të pranishmëve. Partnerët e BE do të marrin pjesë në internet për shkak të kufizimit të COVID. Qëllimi i seminarit është të paraqesë gjetjet nga analiza e nevojave, por kryesisht të përfshijë palët e interesuara të projektit dhe partnerët lokalë, duke përfshirë përfaqësuesit e biznesit dhe studentët.