Galeri

Takimi ne Durres,  Albania – 6 & 7 Qershor, 2023

Kurset Pilot dhe implementimi i tyre nga Universitetet shqiptare – shkurt deri Qershor 2023

Takimi ne Gjirokaster, Albania – 28 Shkurt dhe 1 Mars,  2023

Takimi ne Vlore, Albania,  6 dhe7 Shtator 2022

Takim ne Leon, Spanje- qershor , 2022

Vizite trajnuese ne Dublin, Irlande – 31 March 2022

Visite trajnuese ne Turku, Finlande – 9 deri 11 Nentor 2021

Seminari i zhvilluar ne Shkoder mbi Hartimin e nevojave nga Universitetet Shqiptare partnere

Pamje nga takimet e punes online komiteti manaxhues i Projektit