Takimi I perfituesve: Nën seksionin ‘Burimet’ te faqes se takimit http://www.cbhegrantholders2021.eu. do të gjeni një seri videosh të seancave plenare dhe workshop  rajonale së bashku me prezantimet e tyre përkatëse ne PowePoint të mbajtura gjatë Takimit të perfituesve, si dhe një seri dokumentesh përkatëse për menaxhimin e projektit tuaj dhe rregullat financiare e zbatueshme për grantin tuaj ne kategorine CBHE.