Takime dhe trajnime

Takimi i Durrësit për zbatimin e kurseve pilot në Universitetet Shqiptare E martë 6 dhe e mërkurë 7 qershor 2023 Ndiqni lidhjen  për të parë axhendën ….Draft-programi përfundimtar i Durrësit_24_05…Continue readingTakime dhe trajnime

Rezultate

Paketa e punes 6 – Disseminim D.6.2 – Manual ENTRAL final Paketa e punes 5 – Cilesia dhe impakti D.5.4 Raporti Final I Cilesise dhe Impaktit  Paketa e punes 4…Continue readingRezultate

Partnerët

Universiteti i Turku, Finlandë Universiteti i Turkut (UTU) është një universitet shkencor multidisiplinar. Ekspertiza e tetë fakulteteve shkon nga shkencat humane te shkencat natyrore dhe biznesi. Universiteti i Turku është…Continue readingPartnerët

What We Do

Projekti EntrAL

Titulli i projektit: Aftësi sipërmarrëse për një arsim modern në Shqipëri Akronimi i Projektit: EntrAl Numri i Projektit: 6T7886.8PP. 1 -2O2 (). I.FI.EPPKA2-CBHE.SP Programi: Erasmus Plus KA2 – CBHE I bashkëfinancuar:…Continue readingProjekti EntrAL

Partnerët

Universiteti i Turku, Finlandë Universiteti i Turkut (UTU) është një universitet shkencor multidisiplinar. Ekspertiza e tetë fakulteteve shkon nga shkencat humane te shkencat natyrore dhe biznesi. Universiteti i Turku është…Continue readingPartnerët

Rezultate

Paketa e punes 6 – Disseminim D.6.2 – Manual ENTRAL final Paketa e punes 5 – Cilesia dhe impakti D.5.4 Raporti Final I Cilesise dhe Impaktit  Paketa e punes 4…Continue readingRezultate

Home – Shqip