Partnerët

Universiteti i Turku, Finlandë Universiteti i Turkut (UTU) është një universitet shkencor multidisiplinar. Ekspertiza e tetë fakulteteve shkon nga shkencat humane te shkencat natyrore dhe biznesi. Universiteti i Turku është…Continue readingPartnerët

Takime dhe trajnime

Workshop trajnues 30 dhe 31 mars 2022 Dublin, Irlande Takimi fillestar në kuadër të Work Paketes të Menaxhimit të Projektit 9 dhjetor 2021- online Temat kryesore të diskutuara: Trajnimi në…Continue readingTakime dhe trajnime

What We Do

Projekti EntrAL

Titulli i projektit: Aftësi sipërmarrëse për një arsim modern në Shqipëri Akronimi i Projektit: EntrAl Numri i Projektit: 6T7886.8PP. 1 -2O2 (). I.FI.EPPKA2-CBHE.SP Programi: Erasmus Plus KA2 – CBHE I bashkëfinancuar:…Continue readingProjekti EntrAL

Partnerët

Universiteti i Turku, Finlandë Universiteti i Turkut (UTU) është një universitet shkencor multidisiplinar. Ekspertiza e tetë fakulteteve shkon nga shkencat humane te shkencat natyrore dhe biznesi. Universiteti i Turku është…Continue readingPartnerët

Rezultatet e pritshme

Paketa e punës 1 D 1.1 – Analiza e nevojave për aktivitetet sipërmarrëse për mësuesit dhe studentët D 1.2 – Drejt një mendje sipërmarrëse – seminar në Shkodër, Shqipëri Prezantime…Continue readingRezultatet e pritshme

Home – Shqip