Takime dhe trajnime

Workshop trajnues

30 dhe 31 mars 2022

Dublin, Irlande

Takimi fillestar në kuadër të Work Paketes të Menaxhimit të Projektit

9 dhjetor 2021- online

Temat kryesore të diskutuara:

Trajnimi në Dublin është planifikuar (vetëm duhet për të pritur dhe parë se çfarë ndodh me Omicron)
Buletini 2
Raporti i publikimit
Dorëzimi i pajisjeve (thjesht përditësim  dhe çfarë duhet të dorëzojnë partnerët.)
Çështje të tjera – certifikimi i pjesëmarrësve në vizitat trajnuese

 

Publikim i eventit me te fundit zhvilluar ne Turku, Finlande nga UTU

nga permbajtja e postimit :

24.11.2021
Gjatë periudhës treditore, një përzgjedhje e personelit akademik nga universitetet partnere shqiptare u njohën me konceptin e kampit të inovacionit të sipërmarrjes dhe vepronin si studentë. Kampi u organizua nga Qendra Brahea në Universitetin e Turkut dhe partnerë evropianë nga Irlanda dhe Spanja. Projekti “Aftësitë sipërmarrëse për një arsim modern në Shqipëri” (EntrAL) synon të mbështesë punësueshmërinë e të rinjve të diplomuar përmes edukimit për sipërmarrjen. Një nga gjërat që prezantohet në universitetet partnere shqiptare janë kampet e inovacionit si një shërbim inovativ për universitetet ose si pjesë e kurrikulës mësimore. Për të përjetuar kampin nga dora e parë dhe për të fituar aftësi të transferueshme për të organizuar aktivitete të ngjashme në universitetet e tyre, një kamp inovacioni u mbajt në Universitetin e Turkut në datat 9-11 nëntor për anëtarët e fakultetit të universiteteve partnere shqiptare. Ngjashëm me mënyrën se si do të ngarkoheshin studentët, pjesëmarrësit zhvilluan dhe prezantuan idetë e biznesit në ekipe duke filluar nga dita e parë. Nga fushat e dhëna, një ekip fitues në sfidë u shpall në ditën e fundit të kampit, sipas konceptit të kampit të inovacionit. Përveç përpjekjes për të provuar vetë kampin, kjo vizitë trajnuese prezantoi edhe qasje të tjera për mësimin e sipërmarrjes dhe nxitjen e aftësive sipërmarrëse, thotë koordinatorja e projektit Vesa Hautala nga Qendra Brahea në Universitetin e Turkut. Në trajnim morën pjesë edhe përfaqësues nga Ministria Shqiptare për të kuptuar më mirë kërkesat për një zbatim kombëtar dhe metodat e përdorura. Pjesëmarrësit e trajnimit EntrAL pozuan në shkallët e EduCity

Lexoni më shumë për EntrAL dhe projekte të tjera në zhvillimin e arsimit të lartë në…

 

 

Vizitë trajnuese në Turku, Finlandë – Kampi Inovacionit (D2.1)

9-11 Nëntor 2021, EDUCITY dhe EDUCARIUM, Universiteti i Turkut, Finlandë

Kampi i Inovacionit EntrAL u ka dhënë anëtarëve të fakultetit aftësi të transferueshme për të organizuar aktivitete të ngjashme në universitetet e tyre. Kampet e këtij lloji mund të përdoren si pjesë e kurrikulës mësimore ose e shërbimeve inovative të universiteteve. Kampi mund të përdoret si një mjet për të promovuar sipërmarrjen dhe inovacionin në universitete.

Pjesëmarrësit kanë përjetuar konceptin e kampit të inovacionit dhe të veprojnë ashtu siç do të bëjnë studentët e tyre gjatë fazës pilot. Ata kanë zhvilluar ide biznesi në ekip dhe marrin përvojë praktike rreth sipërmarrjes, procesit të zhvillimit të një ideje biznesi dhe si ta shesin atë. Nga pjesëmarrësit është pritur që të angazhohen dhe sfidojnë veten, ashtu si edhe studentët e tyre në kontekste të ngjashme.

Pas kampit, pjesëmarrësit i kuptuan më mirë kërkesat për t’u bërë sipërmarrës dhe mund të këshillojnë dhe mbështesin më mirë studentët e tyre. Kampi prezantoi gjithashtu një qasje tjetër se si të mësohet sipërmarrja dhe të nxisë aftësitë sipërmarrëse. Pjesëmarrësit janë pajisur më mirë për të nxitur një mentalitet sipërmarrës në nivel universitar dhe kombëtar (WP3/3.3).

Kampi është organizuar për 3 ditë (+2 ditë udhëtimi), duke përfshirë një takim për menaxhimin e projektit. Në vizitë morën pjesë 3 deri në 6 përfaqësues të çdo universiteti partner shqiptar: anëtarë të partnerëve në konsorcium që do të luajnë një rol kyç në zbatimin e edukimit për sipërmarrjen (WP3 dhe 4) dhe një përzgjedhje e stafit akademik nga çdo universitet shqiptar që do të kanë përgjegjësi në përgatitjen e kurseve (WP4). Ministria gjithashtu ka marrë pjesë në trajnim për të kuptuar më mirë kërkesat për zbatimin kombëtar dhe metodat e përdorura. Në trajnim kanë marrë pjesë edhe partnerët evropianë nga Irlanda dhe Spanja për të udhëhequr më mirë partnerët shqiptarë në hartimin e përmbajtjes së kurseve.

       

Programi i trajnimit – kliko!

Takimi i pare online, 25.2.2021 – programi ne anglisht

 

Drejt nje mendje sipermarrese, Seminar ne Shkoder, Albania, 20-21.4.2021

Programi ne Angisht

Takim pune online 08.06.2021

Rendi i ditës për takimin:

  1. Statusi i D.1.2 Raportit të Analizës së Nevojave. Ka ndonjë pjesë që mungon?
  2. Statusi i modelit  të plotësuar të pajisjeve
  3. Raportimi Periudha e parë: 15 janar – 14 korrik 2021. Afati i fundit 15 gusht
  4. Trajnimi ne Turku dhe Covid-19