Takimi i parë në internet i Projektit EntrAL

Takimi i parë në internet i Projektit, i organizuar në 25.2.2021 me një axhendë prezantimesh të institucioneve partnere të Universitetit të Turkut, Universitetit të Leon, Universitetit Teknologjik të Dublinit, Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve dhe universiteteve shqiptare. Prezantimi i objektivave të projektit është bërë nga koordinatori i Projektit Vesa Hautala, Universiteti i Turku. Çfarë është Edukimi për sipermarrjen ishte titulli i prezantimit nga Prof. Thomas Cooney, Universiteti Teknologjik i Dublinit. Në fokus të takimit ishte WP1 dhe analiza e nevojave.